top of page

ห้องรับรอง 3

ห้องประชุม

  • 3 ชม.
  • ห้องรับรอง 1

คำบรรยายบริการ

ห้องประชุมสำหรับ 20 คน


ข้อมูลการติดต่อ

  • Eden Cafe, นางแล 306 Nang Lae, Mueang Chiang Rai District, เชียงราย Thailand


bottom of page